خدمات طراحی مهندسی

شرکت صنایع شیمیایی با تجربه تولید 50 ساله در حوزه مواد شیمیائی و با کادر مجرب در این حوزه افتخار دارد، خدمات مهندسی از قبیل طراحی و مهندسی فرآیندهای شیمیائی و پتروشیمی،

طراحی تجهیزات اصلی و فرعی در صنایع مذکور بخصوص در فرآیندهای تولید اسید سولفوریک و اسید فسفریک را به روش Wet &dry با ظرفیتهای مختلف ارائه نماید.

علاوه بر آن بهینه سازی فرآینهای فوق در جهت افزایش ظرفیت و ارتقای راندمان تولید نیز از دیگر مواردیست که با هزینه های منطقی میتوان به انجام رساند. همچنین این شرکت آمادگی طراحی و انتقال دانش فنی اسکرابر جذب گازهای خروجی از کارخانه اسید سولفوریک با تکنولوژی شرکت مکانیک مدرن ایتالیا را دارد.